NY, NORSK STORFILM OM KRIGSSEILERNES SKJEBNE

28.Februar 2020

Mer Film er tildelt 11 millioner kroner i støtte fra Norsk Filminstitutt (NFI) for å produsere den første spillefilmen som skildrer krigsseilernes dramatiske skjebne under andre verdenskrig.

 

 – Fortellingen om krigsseilerne er den viktigste historien om nordmenns innsats under andre verdenskrig som fremdeles ikke er fortalt på film, sier regissør og manusforfatter Gunnar Vikene. 

 

KRIGSSEILEREN er basert på virkelige hendelser og blir en av de største norske filmproduksjonene noensinne. Både filmens fortelling og produksjonen har en sterk forankring i Bergen og Vestlandet.

 

Den forteller den utrolige og sanne historien om helt vanlige nordmenn som ofret alt for vår frihet under andre verdenskrig og hvis innsats var helt avgjørende for at de allierte vant krigen.

 

Regissør Gunnar Vikene har jobbet med utviklingen av prosjektet i mange år. Med et ønske om å fortelle en så autentisk skildring som mulig har han også jobbet med eksperter på krigsseileren-historien.

 

  – KRIGSSEILEREN skal gi nærhet til hva krigsseilerne og deres familier gjennomlevde i krigsårene. Det er nødvendig for å sette i perspektiv den uretten    krigsseilerne ble utsatt for etter krigen. Jeg har også et ønske om at denne filmen skal være med å skape forståelse for hva mennesker gjennomlever som følge av krigshendelser i vår egen samtid, sier Gunnar Vikene.

 

Om filmen: 

KRIGSSEILEREN forteller historien om sjømannen Alfred, en arbeiderklassegutt og nybakt trebarnsfar i Bergen. Når andre verdenskrig bryter ut er han og barndomskameraten på jobb på et handelsskip midt ute i Atlanterhavet. De blir beordret til fronten i en krig de ikke har bedt om, i sivil og uten våpen. De to mennene kjemper for å overleve i en nedadgående spiral av vold og død, hvor tyske ubåter når som helst kan angripe skipet lastet med materiell som er nødvendig for de alliertes krigsinnsats. Krigsseilerne har ett mål: Å overleve – for å komme hjem.

 

Parallelt følger vi Cecilia, Alfreds kone, og barna hjemme i Bergen.

 

Både regissør Gunnar Vikene og produsent Maria Ekerhovd er fra Bergen, som var den byen i Norge som opplevde det største tapet av sivile under krigen.

 

– Den enkelthendelsen som kostet flest sivile liv i Norge under krigen var de alliertes bombing av Holen barneskole i Bergen og det har preget byen vår i generasjoner. Det er en historie som er viktig å fortelle og som mange unge mennesker i dag ikke lenger kjenner til. 

 

Totalbudsjettet til filmen blir 78 millioner kroner.

 

– Vi skal lage en storfilm av ypperste internasjonale kvalitet med en sannferdig fortelling om krigen i Bergen og om krigsseilerens skjebne. Det er en dramatisk fortelling som man ikke har sett lignede av på norsk film tidligere, sier produsent Maria Ekerhovd i Mer Film.

 

Konsulent Ståle Bein Berg ved Norsk Filminstitutts uttaler om prosjektet:

 

Filmen om krigsseilar Alfred er av naturlege årsakar eit medrivande spenningsdrama om overleving. Valet av 2. verdskrig som motiv fører denne forteljinga inn i det som nærast er som ei filmatisk standardøving å rekne. Lista ligg dermed høgt for å synleggjere den naudsynte eigenart, relevans og kompleksitet. Eg meiner regissør og manusforfattar Gunnar Vikene meistrar dette med stor overtyding. Innblikk i den lite ærefulle handsaminga norske krigsseglarar fekk under Krigen er eit viktig bidrag til grunnhistoria i filmen, men det som verkeleg røskar her, er eit svært engasjerande og universelt drama på karakter- og relasjons-plan. Subtilt, motsetnadsfullt og heile vegen djupt cinematisk. Denne filmen blir fortald av svært kompetente folk som legg alt i potten, både sjeleleg og fagleg, og som med det klarar å løfte ei forteljing med klassisk motiv opp i øvste filmdivisjon. Dette er kunstnarisk interessant, relevant og engasjerande for eit breitt publikum.

Om regissør og manusforfatter Gunnar Vikene:

Regissør og manusforfatter Gunnar Vikene debuterte som spillefilmregissør med HIMMELFALL i 2002. Han har siden lagd kinofilmer som TRIGGER, VEGAS og HER ER HAROLD, samt tv-serien RAN. Han vant i 2010 Amandaprisen for beste filmmanus sammen med Torun Lian for VEGAS, som også var nominert i klassen beste regi. Vikene har også skrevet manuset til krimserien DET TREDJE ØYET sammen med Axel Hellstenius og Ole Marius Araldsen. I 2018 vant han Gullruten for beste regi for dramaserien GRENSELAND.

 

 

Foto: Ole Friele Backer – «Montevideo konvoi under angrep” fra boka Krigsfotografen, 1946.