Vi er Mer Film

Mer Film har som mål om å være et av de ledende, uavhengige produksjonsselskapene i Europa. Selskapet ble stiftet av produsent Maria Ekerhovd i 2011 med et ønske om å lage film på egne premisser, utfordre en konservativ bransje og ha en sterk regional forankring. Selskapet ledes av produsent Maria Ekerhovd, daglig leder Siv Dyb Wangsmo og lanseringsprodusent Øistein Refseth.

Mer Film er et regissørdrevet selskap og vi jobber både med nye talenter og etablerte filmskapere. Felles for dem er at de originale og nyskapende filmer som ønsker å sette et stort kulturelt avtrykk både i Norge og internasjonalt.

Vi har laget filmer som Ole Giævers ELLOS EATNU – LA ELVA LEVE, Gunnar Vikenes KRIGSSEILEREN, Izer Alius 12 BRAGDER, Eskil Vogts DE USKYLDIGE, Itonje Søimer Guttormsens GRITT, Jorunn Myklebust Syversens DISCO og Iram Haqs HVA VIL FOLK SI.

Vi har kontorer i Bergen, Tromsø og Oslo.

For generelle henvendelser: hei@merfilm.no

Maria Ekerhovd

Siv Dyb Wangsmo

Øistein S. Refseth

Elin Andersson

Produksjonsansvarlig

elin@merfilm.no
+47 986 00 674

Linda Nilsen

Økonomi og administrasjon

linda@merfilm.no
+47 474 54 627

Caroline Holm

Kontor- og reisekoordinator

caroline@merfilm.no
+47 954 12 817

Frances Harvey

Axel Helgeland

Styreleder / Eksekutiv produsent

 

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union