Folkemøte om spillefilmen LA ELVA LEVE

Internašunála Sámi Filbmainstituhtta ja Mer Film bovdeba álbmotčoahkkimii gullat guhkesfilmma ELLOS EATNU birra bearjadaga 19.6 diibmu 18:00 Thon Hotels Kautokeino. 

(Scroll ned for norsk)

ELLOS EATNU lea guhkesfilbma maid ISFI lea ruhtadan. Ole Giæver lea rešisevrra ja Mer Film bokte lea Maria Ekerhovd buvttadeaddji. Filbma galgá filbmejuvvot Finnmárkkus borgemánus ja čakčamánus 2021, ja ođđajagimánus 2022.

ELLOS EATNU bovde gehččiid fárrui ovtta Sámi ja Norgga historjja deŧaleamos dáhpáhussii. Bálddalaga Esteriin, gii lea nuorra sámi nissonolmmoš, mii vásihit su politihkalaš moriheami, go son šaddá okta dain Álttá-ákšuvnna váldoolbmuin.

Muitalus lea epihkalaš, ja seammás maid njuorasmahtti ja dovdduide čuohčči ovdanbuktin olbmuid birra geat ledje dáhpáhusa guovddážis ja mielde váikkuheame historjjá.

Mii háliidit deaivvadit buohkaiguin geat beroštit muitalusas ja filmma duohtandahkamis. Manusčálli ja rešisevrra Ole Giæver muitala manne ja movt áigu filmma ráhkadit. Deaivvadeamis Giæver háliida gullat sis geat servet sin jurdagiid ja reflekšuvnnaid fáttá birra.

Mii háliidit maid gávnnadit vejolaš filbmabargiiguin, ovttasbargoguimmiiguin, neavttáriiguin ja statistaiguin ja earáiguin geain lea beroštupmi.

 

Rešisevrra ja mánusčálli

Ole Giæver vuosttaš guhkesfilbma lei Fjellet (2011) mii válljejuvvui Panorama-sekšuvdnii Berlina filbmafestivalas.Su nuppi guhkesfilmmas Mot Naturen lei máilmmeviidosaš vuosttaščájálmas Torontos 2014:is, ja eurohpalaš vuosttaščájáhus 2015:is Berlinalenis, gos vuittii Panorama-sekšuvnna Europa Cinema-bálkášumi. Giævera guhkesfilbma Fra Balkongen almmuhuvvui 2017:is, mii maiddái oaččui máilmmiviidosaš vuosttaščáljálmasa Berlina filbmafestiválas.

Ellos eatnu lea fállojuvvon Fiction Norway:as Tromssas, ja gárttai davvirikkalaš guhkesfilmmain áidna filbman mii válljejuvvui Berlinalena searvebuvttadanmárkanii.

 

Mer Film

Mer Film buvttada ja almmuha guhkesfilmmaid ja ráidduid iešheanalaččat. Mii buvttadit guhkesfilmmaid ja ráidduid ovttas muhtun máilmmi čeahpimus filbmadáhkkiguin. Mer Film lea álggaheami rájes 2011:is ráhkadan máŋggaid vuoiti ja rámiduvvon filmmaid. Min mihttun lea gehččiid oláhit viidát ja earenoamaš ja áigeguovdilis filmmaid bokte áŋgiruššát sin.Mii sávvat ahte oallugin lea vejolašvuohta ja beroštupmi minguin deaivvadit!   

Njoammuneastádeami dihte sávvat ahte dieđihat eboasta bokte info@johttiproductions.no (Ánne Kátjá Gaup) jus háliidat boahtit

————

Internasjonalt Samisk filminstitutt og Mer Film inviterer til folkemøte om spillefilmen LA ELVA LEVE  fredag 18.juni kl. 18;00 på Thon hotell Kautokeino. 

LA ELVA LEVE er en spillefilm støttet av ISFI, regissert av Ole Giæver og produsert av Maria Ekerhovd for Mer film. Filmen skal spilles inn i Finnmark i august og september 2021 og januar 2022.

LA ELVA LEVE tar publikum med til frontlinjen av Sápmis og Norgeshistoriens viktigste begivenheter. Vi er side-om-side med den unge samiske kvinnen Ester og følger hennes politiske og eksistensielle oppvåkning, når hun blir en av nøkkelpersonene i Alta-aksjonene.

Det er en fortelling som er episk i sin størrelse, men svært nær og rørende i skildringen av menneskene som befant seg i sentrum av begivenhetene og som var med å forandre historien.

Vi ønsker å møte alle som er interessert i historien og realiseringen av filmen. Manusforfatter og regissør Ole Giæver vil fortelle om hvorfor og hvordan han ønsker å lage filmen og ta i mot tanker og refleksjoner rundt temaet fra de som kommer! Vi ønsker også å komme i kontakt med mulige filmarbeidere, samarbeidspartnere, skuespillere og statister og ellers alle som er interesserte.

 

OM REGISSØR OG MANUSFORFATTER 

Ole Giævers spillefilmdebut Fjellet (2011) ble valgt ut til Panorama-seksjonen under filmfestivalen i Berlin.  Hans andre film Mot Naturen hadde verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto i 2014, og europeisk premiere på Berlinalen i 2015, hvor den også vant Europa Cinemas-prisen i Panorama-seksjonen. Giævers neste spillefilm, Fra balkongen, kom i 2017, og fikk også sin verdenspremiere på filmfestivalen i Berlin.

LA ELVA LEVE er pitchet både på Fiction Norway i Tromsø, og var som eneste nordiske spillefilmprosjekt valgt ut til samproduksjonsmarkedet ved Berlinalen i år.

 

OM MER FILM

Mer Film er et uavhengig produksjon- og distribusjonsselskap. Vi lager spillefilmer og serier med noen av verdens fremste filmskapere. Siden Mer Film ble etablert i 2011 har vi laget en rekke prisvinnende og kritikerroste filmer.  Vårt mål er å engasjere et stort publikum med egenartede og relevante filmer. Vi håper så mange som mulig har anledning og har lyst til å møte oss!

Pga smittevern ønsker vi gjerne at du melder deg på til info@johttiproductions.no(Ánne Kátjá Gaup) dersom du ønsker å komme.